april 23, 2017

Privacy policy

Privacy policy

 

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.stevejacobs.be . Elke bezoeker van onze website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen.


Web Inhoud:

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm dan ook, zijn door ons enkel ter informatie meegedeeld.

 

Persoonlijke aansprakelijkheid:

We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

 

Intellectuele eigendom & copyright:

Iedere gebruiker van onze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van FM Projects bvba.

 

Veiligheid & Data bescherming:

Op de onze website zijn meerdere maatregelen van kracht om onze bezoekers te beschermen.

 

Vrijgegeven informatie:

De vrijgegeven informatie van de informatie zoeker word uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.

 

Meldingen en aanpassingen:

We behouden ons het recht om deze Privacy Statement op elk moment en vrijblijvend te wijzigen.