Cashflowbegeleiding voor Hasseltse KMO’s

Ontcijfer je cijfers 

Ben je een kmo-ondernemer uit Hasselt met liquiditeitsproblemen? Stel je dan kandidaat voor één van de tien kosteloze begeleidingen die focussen op jouw dagelijkse geldstroom, een project i.s.m. Stad Hasselt. Door de coronacrisis stellen we vast dat de financiële gezondheid van heel wat van onze zelfstandigen en kmo’s stevig achteruitgaat. Uit diverse bevragingen blijkt dat vooral de liquiditeitspositie van onze ondernemingen de komende maanden nog verder aangetast zal worden. UNIZO en Stad Hasselt starten daarom een pilootproject waarbij 10 Hasseltse kmo’s kosteloos begeleid worden naar meer inzicht in hun liquiditeit/cashflow.

Wat houdt deze liquiditeitsbegeleiding i.s.m. Stad Hasselt in?

Doorheen een 3-tal gesprekken krijgt de kmo-ondernemer meer zicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van het bedrijf. Zo kan hij de nodige maatregelen nemen om de toekomst van zijn bedrijf veilig te stellen.

We vertrekken daarbij van de meest recente cijfers van 2019 en 2020 en analyseren deze via onze nieuw ontwikkelde liquiditeitstool. Op basis daarvan kunnen we scenario’s in kaart brengen die de ondernemer kunnen helpen om te anticiperen op de toekomst. Daarnaast besteden we extra aandacht aan een beter begrip van de cijfers en willen we de verdere samenwerking met de vaste boekhouder stimuleren.